Wij zijn een gemeenschap van Christenen. Wij geloven in God, die alles maakte, maar ook in schuld van de mens waardoor er een vloek op Gods schepping rust. Maar ook dat God zelf zijn schepping niet vernietigde maar liever verlossing schonk door Gods Zoon, Jezus Christus. De bijbel is het boek (eigenlijk de verzameling geschriften) waarin God zijn plan met de wereld heeft ontvouwd.

Wat wij geloven is samengevat in belijdenissen. Dit zijn geloofsgetuigenissen die door de eeuwen heen door de kerk zijn geformuleerd om dwaalleer te weerleggen. In een aantal belijdenisgeschriften wordt waar wij als kerk voor staan goed uitgelegd. Deze belijdenisgeschriften zijn belangrijk voor onze gereformeerde kerk. 

Het gaat achtereenvolgens om:

De Oecumenische Geloofsbelijdenissen:
- de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis
- de Geloofsbelijdenis van Nicea
- de Geloofsbelijdenis van Athanasius
Deze drie worden door bijna alle christelijke kerken in de wereld onderschreven.

De Drie Formulieren van Eenheid:
- de Nederlandse Geloofsbelijdenis
- de Heidelbergse Catechismus
- de Dordtse Leerregels
Deze drie worden onderschreven door de meeste Nederlandse kerken van gereformeerde signatuur.

De bovenstaande belijdenisgeschriften zijn te vinden op www.gkv.nl

Contact

Vijverweide 26
Ten Boer
9791 EB
050 302 27 00

scriba@ngktenboer.nl

Social media