1836, Instituering Geref. kerk Ten Boer

In 1836 werd de Gereformeerde kerk van Ten Boer geïnstitueerd
Het kerkgebouw en de pastorie lagen aan de Stadsweg.

1896, Nieuw kerkgebouw

In 1896 werd een nieuw kerkgebouw en pastorie aan de Wigboldstraat in gebruik genomen.

Het kerkgebouw is een paar keer uitgebreid.

In die tijd woonden o.a. Ds. Schaafsma - Predikant van 1905 - 1914 in de pastorie

1944, Vrijmaking van synodebesluiten

Boltweg 13In 1944, in de 2e wereldoorlog, onstonden de gereformeerde kerken vrijgemaakt.

Principieel was men het niet eens met synodebesluiten en daarom hebben een groot aantal gemeenten zich van het kerkverband vrijgemaakt. De vrijmaking in Ten Boer vond plaats op 29 december 1944. De eerste kerkdienst na de vrijmaking vond plaats op zondag 31 december 1944. Een groep van 67 afgescheiden gemeenteleden kwam samen in de woning van de familie Zeldenrust aan de Boltweg 13 te Ten Boer. Omdat de woonkamer onvoldoende ruimte bood aan alle mensen, werd ook de winkelruimte gebruikt. In de deuropening van beide vertrekken stond de voorganger de dienst te leiden en zijn predicatie te houden. De mensen zaten op stoelen uit het nabijgelegen café (nu Pand 81). Met het harmonium van de familie Zeldenrust werd de zang begeleid.

Tussen 31 december 1944 en 4 februari 1945 werd gekerkt in de woning en winkel van de familie Zeldenrust. Het aantal kerkgangers varieerde tussen de 60 en 90 personen.

1945, Kerkgebouw Wigboldstraat gehuurd

Wigboltstraat

Het kerkgebouw aan de Wigboldstraat wordt gehuurd.

Van 11 februari 1945 tot februari 1951 wordt het kerkgebouw aan de Wigboldstraat van de synodaal gebleven gemeente gehuurd. Volgens overlevering teg

en een huurprijs van 1000 gulden per jaar.

1951, Dorpshuis "Ons Huis" Hendrik Westerstraat, de voormalige openbare lagere school

Het Dorpshuis "Ons Huis" aan de Hendrik Westerstraat, de voormalige openbare lagere school werd gehuurd.

De volgende plaats van samenkomst was het (inmiddels afgebroken) Dorpshuis "Ons Huis" aan de Hendrik Westerstraat. Dit was de voormalige openbare lagere school. Hoewel ook dit niet beschikte over optimale voorzieningen, was de huurprijs van 500 gulden de helft goedkoper in vergelijking met het medegebruik van het vertrouwde kerkgebouw aan de Wigboldstraat. In 1956 waren vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw op het bouwterrein hoek Burgemeester Triezenbergstraat – Reddingiusstraat. Deze nieuwbouw ging uiteindelijk niet door.

1958, Kerkgebouw Stadsweg, voormalig schoolgebouw in gebruik genomen

De voormalige christelijke basisschool aan de Stadsweg, aangekocht en in als kerkgebouw in gebruik genomen.

In 1958 werd een bestaand gebouw aangekocht. Opnieuw een schoolgebouw, het voormalige gebouw van de christelijke school aan de Stadsweg 36. De eerste kerkdienst in een eigen kerkgebouw vond plaats op 6 juli 1958. Het gebouw kreeg de naam Eben Haezer.

1974, Kerkgebouw Vijverweide in gebruik genomen

Nieuw gebouwde kerk aan de Vijverweide in gebruik genomen.

Door het toenemend aantal kerkgangers werd ook dit kerkgebouw te klein. Begin jaren 1970 werd een bouwcommissie ingesteld om op zoek te gaan naar een geschikt terrein om een nieuw en groter kerkgebouw te bouwen. Het hiervoor door architect Wildeboer gemaakte ontwerp werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Wieringa. De eerste steen werd gelegd op 1 juni 1974. In oktober van dat zelfde jaar werd het nieuwe kerkgebouw aan de Vijverweide officieel in gebruik genomen.

1986, Vergroot kerkgebouw en nieuwe zalen in gebruik genomen

In 1986 is het kerkgebouw verbouwd. De kerkzaal is vergroot en er zijn nieuwe zalen bijgekomen.

Predikanten na de Vrijmaking

Ds. A.W. Boxman 1945 - 1950 Ds Boxman
Ds. A.R. Bosman 1951 - 1964 Ds. Bosman
Ds. B. de Vos 1964 - 1988 Ds. de Vos
Ds. H.W. van Egmond 1989 - 2011 Ds. van Egmond
Ds. A. de Braak 1997 - 2002 Ds. de Braak
Ds. H.G. Gunnink 2009 - 2015

Contact

Vijverweide 26
Ten Boer
9791 EB
050 302 27 00

scriba@ngktenboer.nl

Social media