• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 25 juli
09.15 T. Havinga
14.15 N. Dijksterhuis

1. Votum en groet
2. Z. Opw.176 

3. Gebed
4. Wet
5. Z. Opw.125

6. L. Psalm 26
7. T. Psalm 26
8. Preek
9. Z. Ps.26:1 en 2
10. Gebed
11. Collecte
12. Z. Opw.226

13. Zegen

 • Votum en groet. 
 • Zingen Psalm 33: 1. (Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN) 
 • Gebed voor de opening van het Woord. 
 • Lezen: Psalm 8. 
 • Zingen: Psalm 8: 1, 3, 4, 6. (HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven) 
 • Lezen: Matteüs 28: 16-20. 
 • Zingen: GKB Gezang 106: 2, 3, 4. (U, Vader, U aanbidden wij) 
 • Tekst HC Zondag 8. 
 • Verkondiging. 
 • Zingen GKB Gezang 107. (Ere zij aan God, de Vader) 
 • Apostolische Geloofsbelijdenis. 
 • Zingen GKB Gezang 134: 6. (O Vader, dat uw liefd’ ons blijk’) 
 • Dankgebed en voorbede. 
 • Aandacht voor collecten. 
 • Slotzang: GKB Gezang 165. (Machtig God, sterke Rots) 
 • Zegen. 

Activiteiten

 

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]