• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 19 september
09.15 P. Zuidema
14.15 Soepenberg

Zo 26 september
09.15 R. Prins
14.15 C Kanis

Thema: Gods werk achter de schermen

Mededelingen KR

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 105: 5

Geleerd door bovenbouw basisschool

Gebed

Schriftlezing: Ester 2: 1 t/m 18

Kindmoment

Zingen: Reus Goliath, uit Alles wordt nieuw

Geleerd door onderbouw basisschool

Verkondiging

Zingen: Gezang 250 God is getrouw, zijn plannen falen niet

Woorden voor het leven met de Heer

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor collecte

Zingen: Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Zegen

Votum en groet
DNP Ps 27:1
Gebed
L: Jes. 42:1-7 (1e profetie), Jes. 49:1-7 (2e profetie), Jes. 50:4-11 (3e profetie)
DNP Ps. 2:2 
T: HC Zd 12
Preek
Amenlied: DNP Ps 27:2 
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 5:9
Gebed
collecten
GK 211:1,2,3 ('Wij knielen voor Uw zetel neer')
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]