• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 22 mei

09.15 uur T. Havinga

14.15 uur E. Leeftink

Votum en groet
Z. Ps.84:1 en 2
Gebed
Wet
Z. Gezang 233:1,2,3 (Jezus vol liefde) (canon in 3 groepen) (= Opw.126)
L. en T. 1 Tess.5:1-11
Preek
Z. Liedb.751:1,2,3,4,5 (De Heer verschijnt te middernacht)
Gebed en voorbede
Collecte
Z. Liedb.769:1 en 6 (Eens als de bazuinen klinken)
Zegen
Na de zegen: luisterlied: maranatha - sela - kinga ban

Welkom + Mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 25 : 1, 4, 6
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 28 : 16 – 20 en Titus 2 : 11 t/m 3 : 7
Zingen: Opwekking 369 (‘Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan’)
Lezing catechismus: Zondag 26
Collectemoment
Zingen: ‘Ik heb slechts één houvast’
Preek
Zingen: Sela - Een boog in de wolken (= Opw. 770, maar in volgorde Sela: vs 1, vs 2, vs 3, refrein, vs 4, refrein)
Gebed
Geloofsbelijdenis: Nicea
Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 (‘Grote God, wij loven U’)
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]