• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 4 juni

09.15 uur H. Zeilstra (Geloofsbelijdenis)

14.15 uur P. Zuidema 

Votum en zegengroet
Psalm 122, 1, 3
Wet
Psalm 25, 2, 7
Gebed
Marcus 3,31-35
Opwekking 518 Heer, U doorgrond en kent mij
Lied: door de kracht uit Oke4kids. Daarna verlaten de kinderen van groet 1-4 de kerkzaal
Preek
Voorlezen belijdenis: Iris, Johan, Lyanne
GK Gezang 161, 1, 2 Heer, U bent mij leven, de grond waarop ik sta
Formulier openbare belijdenis
Ja-woord en zegen
Psalm 134, 3
GK Gezang 179a Ik geloof in God de Vader (belijdenis hele gemeente)
Lucas 22,14-20
Preek
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Gebed
Collecte
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Zegen
Uitreiken belijdenis geschenken

Thema: Let op de zaaier!
Mededelingen Kerkenraad
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1, 6 en 11 (GK2017)
Gebed
Zingen: Psalm 101: 1, 2 (GK2017) schoollied groep 5/6
Schriftlezing: Lucas 8: 1 t/m 21
Zingen: Gezang 233 (GK2017) Jezus vol liefde
Verkondiging Lucas 8: 15
Zingen: NLB 912: 1 t/m 6 Neem mijn leven, laat het Heer
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 905: 1 Wie zich door God alleen laat leiden
Collecte
Zingen: NLB 905: 3 en 4
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]