• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

Onze kerkdiensten zijn ook online te volgen via: www.kerkomroep.nl 

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 

09.15 uur P. Rebergen (leesdienst)

Zondag 12 mei

11.00 uur F. Rinkema (bevestigingsdienst)

15.00 uur H. van Noort

Votum en Zegengroet
Zingen: Nieuwe psalmberijming Psalm 47 : 1. en 2.
Gebed
Lezen: Handelingen 1 : 1-11
Zingen: Gezang 231
Lezen: Efeziërs 2 : 1 – 10
Tekst: Efeziërs 2 : 6
Preek
Zingen: Sela Heer, we kijken omhoog
Gebed
Opdracht/wet: Kolossenzen 3: 1-17
Zingen: Psalm 86:4
Collecte
Zingen: Opwekking 764 Zegekroon
Zegen

Nieuws

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]