• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 25 september 

09.15 uur W. Jagersma

16.00 uur G. Meijer


Welkom
Votum en groet
Gezang 171: 1 en 2 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Tien geboden
Psalm 102: 1 en 13
Gebed
Lezen: Deuteronomium 16: 1-17
Kindermoment
'Zingen maakt blij' (lied gr 3/4)
Preek
Opwekking 820 (Feest van genade)
Gebed
Collecte
Psalm 33: 1 en 6 (nieuwe psalmberijming, tekst zie onder)
Zegen

komen
gezongen votum
groet
gz 254 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
leren
gebed
HC zondag 36&37
Leviticus 24:10-16
deel 1: Moet ik er altijd wat van zeggen?
gz 170:2,5
2 Korintiërs 1:18-24
deel 2: Waarom zweren we niet in de kerk?
ps 8a:1,3,4
geven
Apostolicum 1-7
gz 176:5
gebed
collecte(n)
gaan
gz 246:3 (Hem nu die in ons werkt)
zegen

Nieuws

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]