• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 17 oktober 
09.15 G. Meijer
14.15 L.S.K. Hoogendoorn

Zo 24 oktober 
09.15 L.S.K. Hoogendoorn
14.15 E. Leeftink

Zo 31 oktober 
09.15 T. Waalewijn
14.15 M. de Vries

Wo 3 november (dankdag)
19.30 br. R. Blok

Komen
stilte
gezongen votum
groet
lb 280:1,3,4 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Buigen
10 Woorden
gz 156:1 (Heer, ik kom tot u - schoollied gr.3,4)

Horen
gebed
Jesaja 35 (voorlezer)
lb 534 (Hij die de blinden weer liet zien)
Marcus 10:46-52 (voorlezer)

Jezus zien door de ogen van Bartimeüs

ps 146:1,3,4,6

Geven
gebed
collectemoment

Gaan
zegenlied
zegen

votum 

psalm 118:5 (schoollied gr. 5-6)

gebed

lezen: Lucas 1:26-38 (lezer)

LB 152:2 (=LvK-1973 gez. 9:2)  Niemand ter wereld is

preek: HC 13

GK-2017 218:3 (=GK-2006 gez. 109:3)  Lof aan het Lam (Lof zij het Lam)

geloofsbelijdenis: GK-2017 177:1, 2, 3, 4 (=GK-2006 gez. 161:1, 2, 3, 4)  Heer, U bent mijn leven

gebed

collecte

GK-2017 211:1, 2, 3 (=GK-2006 gez. 68:1, 2, 3)  Wij knielen voor uw zetel neer

zegen/amen (gezongen)

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]