• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 20 november viering avondmaal

09.15 uur J.W. Soepenberg

14.15 uur H. Meerveld

Thema: The final word, the final countdown
[het finale woord, het finale aftellen]
Votum en groet
Ps 111:1,4
Als schuldbelijdenis: Hosea 14:2-3a (t/m ‘Vergeef ons al onze misdaden’)
Ps 6:1,2,3
Genadeverkondiging + levensvernieuwing: Hosea 14:3b-4
Gebed
L Hosea 14:5-10
T Hosea 14:10
Preek
Amenlied: Opw. 430 (’Heer, ik prijs Uw grote naam’) m.m.v. combo
Noemen namen van overleden mensen
Sela - de mensen die we missen
Dankgebed
De 10 woorden als leefregel van dankbaarheid
Ps 111:5,6
Collecte
Slotlied Opw. 585 (‘Er is een dag’) m.m.v. combo
Zegen

Intochtslied: Opwekking 167 ‘Samen in de naam van Jezus’
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 86: 4 en 5
Gebed
Schriftlezing: Numeri 22:21-35
Lied: GK Psalm 67:1
Preek
Lied: Opwekking 687 ‘Heer wijs mij uw weg’
Geloofsbelijdenis
Lied: GK 239 ‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’
Dankgebed
Collecte
Lied: LB 909 ‘Wat God doet dat is welgedaan’
Zegen

Nieuws

Kinderwerk 02-11-2022

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]