• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 19 maart

11.00 uur A.M de Hullu

14.15 uur G Meijer

I. Opening
Welkom en mededelingen
Openingsbelijdenis, groet en gezongen Amen
Psalm 122 in wisselzang
vers 1 r 1 vrouwen, r 2-4 mannen r 5-10 allen
vers 2 r 1-2 mannen r 3-4 vrouwen r 5-10 allen
vers 3 r 1 mannen r 2-4 vrouwen r 5-10 allen
Gebod: 1 Johannes 2:7-11
Gebed
Genadeverkondiging 1 Johannes 1:5-2:2
Hemelhoog 555 Dank U, Vader van de lichten
II. Dienst van het Woord
Johannes 9:1-7
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Heer
Kindmoment
Preek
Psalm 51:5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht
III. Dienst der dankbaarheid
Gebed
Collecten
IV. Heenzending
Hemelhoog 624:1,4,5 Vreugde, vreugde, louter vreugde
Zegen en gezongen Amen

Komen
gezongen votum
groet
opw 518 (De Poort gr.5/6)
Horen
gebed
Matteüs 13:10-17
uitleg bij HC zondag 48
gz 38 (GK06, Zoek eerst het koninkrijk - canon)
Geven
Apostolicum
gz 181:1,3,8
collecte
Gaan
dnp 72:7
zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]