• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 14 november 
09.15 H. Zeilstra (Avondmaal)
14.15 H. van Noort (Avondmaal)

Votum

Psalm 89, 7

Wet

Liedboek 358, 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Gebed

Deut.8,1-6

Exodus 16,1-12

Psalm 78, 7

Tekst Exodus 16,4

Preek

Liedboek 75, 2, 3  Gij zijt het brood van God gegeven

Formulier 3 (nieuwe versie)

Liedboek 358, 2, 4, 5 Gij hebt mij Heer, geroepen aan uw dis

Johannes 6, 31-35

Psalm 103, 9

Gebed

Collecte

Opwekking 27, 1, 2 Leid mij Heer, o machtig Heiland

Zegen

Stilte
Votum en groet
Zingen GK2006 Psalm 91: 1 en 7
Stilte
Gebed
Lezen avondmaalsformulier 4 (gedeelten Instelling, Christus gedenken, Uitnodiging en terugwijzing)
Gebed
Zingen Opwekking 42 (schoollied)
Zingen GK2006 gezang 123: 2 en 5
Viering avondmaal
Zingen Psalmen voor Nu 116 (schoollied)
Lezen Mattheus 12:33 en 41
Lezen Jona 3 en 4
Verkondiging
Zingen GK2006 gezang 171
Gebed
Collecte
Zingen DNP Psalm 81: 1, 2, 3 en 6
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]