• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 24 september

09.15 uur LSK. Hoogendoorn

14.15 uur S. de Jong

votum-groet-amen
GK-2017 ps. 97:1, 2
wetslezing
GK-2017 ps. 97:3, 4, 5
gebed
lezen: Leviticus 18 en 1 Tessalonicenzen 4:3-8
GK-2017 170:9, 13
preek: Leviticus 18
LB 912:1, 5, 6
gebed
collecte
LB 405:1, 2, 3, 4
zegen – gezongen amen

Welkom
Opw.640 Ik hef mijn ogen (= votum) (1x)
Zegen
Zingen: Ps.139,1.6.8 (NPB)
Gebed
Lezen Ps.121
Filmpje Youre not alone- Jason Upton
Preek
Zingen Ps.121,1-4 (NPB)
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Zingen LvK 913,1-4 (Wat de toekomst brenge moge)
Zegen

Nieuws

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]