• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 31 juli

11.00 uur G. Pruijssen

14.15 uur R. Sietsma

Oproep tot aanbidding met woorden uit Psalm 84
Komen tot de Here
Votum/zegengroet
Zingen GK 166 ‘Op bergen en in dalen’
Wet van de Here God uit Leviticus 19
Zingen Psalm 37,1.10-12 ‘Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen’
Gebed
Luisteren naar de Here:
Schriftlezing(en) Ruth 1
Verkondiging over Ruth 1, tekst en thema, zie onder, gebed
Zingen ‘Genade, zo oneindig groot’ (Amazing Grace)
Geven aan de Here:
Dank- en voorbedegebed
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
Inzameling gaven
Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’
Zegen

Welkom, mededelingen
Votum (gezongen) / groet
Zingen: LvK (oud liedboek) 87: 1,2,5 – Wij willen God
Gebed
Lezen: Ezechiël 33:1-20
Lied: De NieuwePsalmberijming 145: 2,5
HC Zd. 33
Behandeling van het onderwerp: Wat voor bekeerlingen zijn wij?
Zingen: Opw. 687 – Heer, wijs mij uw weg
Dankgebed
Credo zingen volgens GK Gz 175 b [179A]
Collectemoment
Lied:LvK 78: 1,2,4
Zegen, amen (gezongen)

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]