• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 20 juni
11.00 E. Pomp
14.15 K. Dusseldorp

Zo 27 juni
09.15 L. Boonstra
14.15 A. Krijgsheld 

Sela Votum en groet
wet
Gebed
Ps 84 (psalmen van nu)
L. Jeremia 29: 4-14
Preek
Sela: ik zal er zijn 
gebed
collecte
Opw 733 10.000 redenen

votum en groet
Lied 513 God heeft het eerste woord
gebed
lezen: Jeremia 31:23-40
lezen: 2 Korintiërs 3:1-6
Psalm 25:2,7
preek Jeremia 31:33-34 (thema: Een nieuwe mentaliteit)
Psalm 51:5,7
geloofsbelijdenis
Lied 316:1,4 (LB13), Het woord dat u ten leven riep
gebed
collecte
Gezang 228 (GK17), Jezus leeft in eeuwigheid
zegen

Activiteiten

 

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]