• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 29 januari 

9.15 uur N. Dijksterhuis

14.15 uur P. Zuidema

Welkom en mededelingen.
Votum en zegen.
Zingen Psalm 100. (Juicht, alle volken, prijst de HEER!)
Wet van God.
Zingen Psalm 71: 1, 13, 14. (Bij U, o HEER, berg ik mijn leven)
Gebed.
Lezen Jozua 1: 1-9.
Zingen LB Gezang 329. (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
Tekst Jozua 1: 8.
Kort kindmoment.
Verkondiging.
Zingen Opwekking 727. (Ik val niet uit Zijn hand)
Dankgebed en voorbede.
Collecten.
Zingen Psalm 27: 3, 7. (Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen)
Zegen

Welkom/ Mededelingen kerkenraad
Moment van stilte
Votum en groet
Lied NLB 103c: 1, 2 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen
Gebed
Lied: Gezang 89: 1 en 3 (GK06) Jezus, leven van mijn leven
Bijbellezing: Mattheüs 13: 23 t/m 43
Verkondiging
Lied: Hemelhoog 719/ weerklank 214/Joh de Heer 199 Eens zal op de grote morgen
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Lied: NLB 838: 1, 2 en 4 O grote God die liefde zij

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]