• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 26 november 

09.15 uur L.S.K. Hoogendoorn

14.15 uur M. van Rijswijk

Gezongen votum – groet – gezongen amen
GK ps. 90:1,2
Wetslezing
Ps. 90:6
Gebed
Lezen: Psalm 116
Ps. 116:1,8
Preek/tekst: Ps. 116
GK-2017 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Luisterlied: De mensen die we missen
Gebed
Collecte
LB 747:4, 7, 8
Zegen – gezongen amen

Votum
Vrede-/zegengroet
DNP 16: 1, 2, 3 Bied mij beschutting God, ik schuil bij U
Gebed
Ex. 3:1-10
Opw. 464: 3 Weest stil, want de kracht van onze God
Luc. 20:27-40
Ps. 68: 8 Geloofd zij God met diep ontzag
Preek
Sela – Toekomst vol van hoop
Belijdenis
Sela – Ik zal er zijn
Gebed
Collecte
LB 769: 1, 2, 4, 6 Eens, als de bazuinen klinken
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]