• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten alleen online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zo 16 januari (online)
09.15 uur K van Dusseldorp

14.15 uur E.J. Meijer

votum en groet
Ps.27:1,3
wetslezing
Ps.119:40,49
gebed
Lezen: Ef.1:17-23; 5:3-20
Lezen: Johannes 1:1-9
Opwekking 527 Licht in de nacht
preek
Lied 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
gebed
collecte
Ps.134 (schoollied)
zegen

Votum en vredegroet 

Ps. 85: 1, 3, 4 

Gebed 

Leeronderwerp: HC Zondag 17 

Schriftlezing: Psalm 85 en Psalm 126 

Ps. 126: 1, 2, 3 

Onderwijs 

Ps. 16: 3, 4, 5 

Geloofsbelijdenis 

Ps. 27: 7 

Dankgebed 

Collecte 

GK 250 God is getrouw, zijn plannen falen niet 

Zegen 

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]