• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 3 december

09.15 uur R. Tigelaar

14.15 uur T. van de Kamp

Votum/zegengroet
LB 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)
Wet in het licht van advent 
DNP 90: 1, 4, 5 (Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren) 
Gebed
Inleiding
Schriftlezing: Jozua 2: 1-21
Ps. 31: 1,2 (Bij U, o Heer zoek ik bescherming)
Kindmoment
GK 154 (Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo!)
Preek
LB 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen) 
Gebed
Collecte
LB 902: 1,2,5,6 (Is God de Heer maar voor mij)
Zegen

Stilte
Votum en groet
Zingen GK06 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan)
Gebed
Lezen Mc.14:34; 15:33-34, 42-47
Lezen HC Zondag 16 / 1Pt.3:18-20
Preek
Zingen GK06 92:1,2 (Nu triomfeert)
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps.102:3 (NPB)
Gebed
Collecte
Zingen Opw.706 (Regeer in mij)
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]