• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De HEER is goed, meer dan een houvast in nood. Hij kent diegenen die bij Hem hun toevlucht zoeken. ” - Nahum 1:7

Kerktijden

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de kerkdiensten ook online te volgen via www.kerkomroep.nl 

Zondag 26 juni

09.15 uur J.H. Soepenberg

14.15 uur S.D. Heij

Votum en groet
DNP Ps. 13:1-3
Lezing 10 woorden
Ps. 119:13,14 ('Geef mij een hart dat U met vreugde groet')
Gebed
Kindermoment + luisterlied Opw. 745
Lezen Matteüs 5:10-12,43-45; Matteüs 10:16-22
Inleiding + Filmpje Open Doors over Afghanistan
Preek "Geloofsvervolging - het nieuwe normaal"
Amenlied GK oud 139:2,5 (‘U looft d’apostelschaar in heerlijkheid, o Heer’)
Dankgebed
Collecte
Slotlied GK oud 163:1,2,3 (‘Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser’)
Zegen

Welkom en mededelingen
Psalm 139: 1
Votum en groet
GKB 131: 1, 3, 4, 9 (Barmhartig Vader op uw troon)
Gebed
Kindermoment: Lees Jou Bybel - YouTube
Lezen Handelingen 2: 22-42
Psalm 16: 1, 4, 5
Lezen Gewone Catechismus vraag en antwoord 63 & 77
GKB (2006) 178: 1, 2, 4 (U, Vader van het licht, U prijzen wij)
Preek
Opwekking 428 (God wijst mij een weg)
Mission update: Margreet Kremer + video: Nieuwe partner Zuid-Afrika Mission: Khanyisani 
Collecte
Gebed
Geloofsbelijdenis
GKB 165 (Machtig God)
Zegen

We hopen dat je snel kunt vinden wat je zoekt en/of dat je met deze website een beeld krijgt wie wij zijn, maar belangrijker, wie God is en waarom God zo belangrijk voor ons is. We gebruiken deze site ook als communicatiemiddel binnen onze gemeente. Vanwege privacygevoelige informatie zijn sommige items alleen toegankelijk voor gemeenteleden. 

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” [Johannes 1:1-5]