Coronamaatregelen

Gepubliceerd op: 27-03-2021

Update coronamaatregelen en doopdienst

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. Zoals verwacht, met de oplopende
besmettingscijfers, is er geen versoepeling rondom de maatregelen mogelijk. Toch willen we u kort
meenemen in de laatste stand van zaken. In het vorige bericht hebben we uitgelegd hoe we in de
kerk komen tot de vertaling van de maatregelen van de overheid.
Sinds 19 maart is daar iets aan toegevoegd. Er is namelijk een routekaart https://www.cioweb.nl/wp-
content/uploads/2021/03/Persbericht-CIO-over-routekaart-kerken-dd-22-03-2021-definitief.pdf
ontwikkeld voor kerken die, o.b.v. de adviezen van de overheid, duidelijkheid geeft over de te nemen
stappen. Deze routekaart volgt de risico’s die op kleur zijn aangegeven op het coronadashboard.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
Momenteel staat de kleur van het dashboard op donkerpaars. Dit is gekoppeld aan de term ‘zeer
ernstig’. Als we de routekaart volgen, dan zien we weinig mogelijkheden om de kerkdiensten anders
organiseren dan we nu doen.

Er is echter een aantal uitzonderingen. De afspraken rondom huwelijk en begrafenissen waren
redelijk bekend, maar rondom het doopdiensten was onvoldoende duidelijk. Gezien de grote wens
van ouders en ook de mogelijkheden die we zien met de huidige maatregelen, is het mogelijk om ook
doopdiensten mogelijk te maken. De routekaart geeft aan dat we dit doen met een maximum van 30
personen in de kerk en aanpassingen rond het uitspreken van de doopteksten. Op deze manier
hopen we in ieder geval de doop als sacrament weer te kunnen bedienen.
We zijn blij dat God ons deze ruimte geeft om zijn kinderen het teken van het verbond met hem te geven.
We zullen u uiteraard op de hoogte houden wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. de maatregelen.