Coronamaatregelen update 10-06-2021

Gepubliceerd op: 27-03-2021

Update coronamaatregelen

De basisafspraken blijven ongewijzigd: blijf thuis bij klachten, was uw handen bij binnenkomst, draag
een mondkapjes bij het lopen door de kerk, bewaar minimaal 1,5 meter afstand en volg de
aanwijzingen van de vrijwilligers op bij binnenkomst van het kerkgebouw. Het is ook noodzakelijk dat
uw gegevens bij binnenkomst worden geregistreerd.
Vanaf zondag 13 juni mogen er in ieder geval weer 100 mensen per dienst aanwezig zijn.
Dit betekent concreet dat de diensten worden verdeeld op volgorde van het kerkboekje voor de
ochtenddiensten. Tijdens de middagdiensten is er geen verdeling en bent u vrij om te komen.
De verdeling is als volgt: An – Hei en Hel – Ou en Pa – Zij. Deze drie groepen zullen om de zondag
voor de ochtenddiensten worden uitgenodigd waarbij op zondag 13 juni de eerste groep (An – Hei)
welkom is.
Tijdens de diensten mag er ook op praatniveau worden meegezongen met in ieder geval 1 lied. Dit
wordt op de beamer aangeven.
Het aantal ambtsdragers mag weer onbeperkt aanwezig zijn, naast de gemeenteleden die de dienst
bezoeken.
Vergaderingen, verenigingen en catechisaties mogen weer fysiek worden gehouden, maar graag in
overleg met de koster,
Vanaf zondag 20 juni is er ook weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche voor de
jongste kinderen. Corianne Buist is hiervoor verantwoordelijk en zal de organisatie op zich nemen.
Als laatste is het weer mogelijk om na de dienst elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje
koffie of thee. Dit mag alleen buiten met maximaal 80 personen. De koster probeert hier, bij goed
weer, in te voorzien.